Om Teaterdagarna

Sedan starten 1989 har Teaterdagarna etablerat sig som en viktig mötesplats för svensk scenkonst. Här träffas artister, arrangörer, anslagsgivare och publik, tvärs över alla yrkes- och intressegränser. Deltagarna erbjuds ett inspirerande programinnehåll med föreställningar och föreläsningar, seminarier, workshops och debatter.

Det mänskliga mötet spelar en stor roll. Varje teaterdag avslutas framåt natten med musik, dans och överraskningar.

Teaterdagarna bjuder på en mångfald där varje besökare kan hitta sitt ”spår”. Målet är att deltagarna ska återvända hem, fyllda av upplevelser som ger kraft till förändring och utveckling.

Platsen – Riksteaterns hus i Hallunda, 2 mil söder om Stockholm – är unik. Ingen annanstans i Sverige finns lokaler som rymmer så många arrangemang samlat under ett tak.

Teman
Teaterdagarna har varje år ett samlande tema.
Några exempel:

  • Spela för livet – i skola och samhälle
  • Teater utan gränser
  • Den moderna folkrörelsen
  • Den konstnärliga processen
  • Teatern utanför storstaden
  • Den demokratiska scenen

Tidigare samarbeten
Några av våra samarbetspartners:
British Council
Dramatiska Institutet
Folkets Hus, Hallunda
Goetheinstitutet
Institutet för framtidsstudier
InterCult
Kulturdepartementet
Mångkulturellt Centrum
Rikskonserter
SIDA
Statens kulturråd
Statens ungdomsråd
Svenska Institutet
Teaterhögskolan i Stockholm
Teater och dans i Norden

Gästspel

Några av de utländska teatrar som gästat Teaterdagarna:
Figurenttheater Tubingens, Tyskland
Fontankateatern, Ryssland
Grusomhetens teater, Norge
Hafnarfjordur Leikhusid, Island
Hotel Pro Forma, Danmark
Islands Nationalteater
London Mime Theatre, England
Market Theatre, Sydafrika
Moskvas teater för den unga publiken, Ryssland
Nationaltheatret, Norge
Norska Riksteatret
Nye Carte Blanche, Norge
Odinteatret, Danmark
Teater 89, Tyskland
Teaterhögskolan i Reykjavik, Island
Viirus, Finland