Teaterdagarna 2000

11-14 maj

Tema: Gränsfall
Gränsfall är ett ord med många betydelser och anknyter till samhällsutvecklingen idag. Gränser mellan länder tappar alltmer i betydelse, olika konstformer närmar sig varandra och korsas i oväntade kombinationer, gränsen för vad som kan visas på en scen tänjs ut.

I år öppnas mötesplatsen Teaterdagarna för våra nordiska grannar. Underrubriken är En nordisk teaterfest. Vi har inbjudit det bästa och mest intressanta av nordiska föreställningar. Medarrangörer är bland annat Teater och Dans i Norden.