Teaterdagarna 2001


19-21 oktober

Vi ägnade oss åt Attac och veganer, folkrörelsehistoria och -framtid.
Folkteater, clowneri, drama och komedi.

22 seminarier och workshops och 28 teater- och dansproduktioner.