Teaterdagarna 2002

18-20 oktober

Tema: Scenens språk
– tre dagar fyllda med scenkonst av alla de slag.
Plats: Riksteaterhuset och Folkets Hus i Hallunda.