Teaterdagarna 2003


3-5 oktober

Tema: Den konstnärliga processen
Plats: Riksteaterhuset och Folkets Hus i Hallunda.