Teaterdagarna 2009

Riksteatern i världen och världen i Riksteatern
Den 20 november öppnades portarna för årets Teaterdagar. Föreställningar, omistliga workshops och vassa debatter fyllde teaterhuset i Hallunda under två höstdagar! Denna specialupplaga av Teaterdagarna riktade blicken ut i världen, men belyste även det interkulturella livet i Sverige.  Sedan ett par år tillbaka har Riksteatern arbetat lokalt, regionalt och nationellt med internationella kontakter och fått nya samarbetspartners. Detta genomsyrade Teaterdagarna 2009!