Teaterdagarna 2010

Teaterdagarna  19-21 november 2010 – för dig inom folkrörelsen och scenkonsten

Välkommen till Teaterdagarna!

Jag hoppas att de här dagarna ska bli inspirerande och viktiga för dig, oavsett om du besöker Teaterdagarna för första gången eller om du varit med många gånger förr.

Teaterdagarna erbjuder föreställningar, workshops och samtal. I år blir det även aktiviteter med sikte på maj 2011 och Riksteaterns kongress, det högsta beslutande organet. För första gången kan alla som besöker Teaterdagarna pröva på ett Påverkanstorg, prata om Riksteaterns framtida inriktning och utveckla den proposition som vår styrelse arbetat fram. För Riksteaterns långsiktiga utveckling är det angeläget att många deltar. Tillsammans kan vi utbyta tankar och erfarenheter om folkrörelser och organisationsutveckling. Jag hälsar nuvarande och förhoppningsvis blivande medlemmar i Riksteatern varmt välkomna. På Teaterdagarna spelar dina åsikter stor roll!
Birgitta Englins signatur

Birgitta Englin, VD Riksteatern

Teaterdagarna 2010 kommer att gå av stapeln 19-21 november på Riksteatern i Hallunda, Stockholm. Det blir tre dagar med föreställningar, seminarier, workshops, möten och upplevelser. Söndagen den 21 november kommer till största delen koncentreras kring förberedande arbete inför Riksteaterns kongress våren 2011 och kring folkrörelsens påverkansmöjligheter.

Du hittar information om programmet i Program Teaterdagarna 2010 (PDF).