Teaterdagarna talar om Konstnärlig forskning

Ett samtal om Konstnärlig forskning

Introduktion av Efva Lilja; Konstnär, professor i koreografisk komposition och sakkunnig i konstnärlig forskning Utbildningsdepartementet.

Efva ger sin bild av var den konstnärliga forskningen står idag

Anna Pettersson; skådespelare och doktorand på Stockholms Konstnärliga Högskola

Vad ska vi med realismen till på teatern när den ”riktiga” verkligheten idag är så tillgänglig?

Frågar sig Anna Pettersson. Hennes frågeställningar utgår ifrån hur teatern använder den realistiska formen idag, drygt 100 år efter att den uppstod.

2010 startade hon ett forskningsprojekt på Stockholms Dramatiska Högskola som ledde fram till föreställningen Fröken Julie där hon spelar alla tre roller själv samt har en kameraman med på scenen som filmar delar av föreställningen ”live”. Uppsättningen har nu, ett och ett halvt år efter premiären, spelat över hundra föreställningar i nio länder och fyra världsdelar.

Sist men inte minst får vi en kort presentation av Stockholms Konstnärliga Högskolas nye forskningsledare och konstnärliga professor, Rolf Hughes. Sen den 1 januari i år har Stockholms konstnärliga högskola etablerats. Det är DOCH, Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms Dramatiska högskola som har gått samman för att skapa en ledande internationell forsknings- och utbildningsmiljö. Miljön ska utvecklas i nära dialog med det omgivande konst- och kulturlivet, vara en dynamisk och pådrivande kraft för konstnärlig kunskapsbildning och verka för konstens betydelse för samhällsutveckling.

Till fredagens program
Till lördagens program